Stephens College Prijímanie: ACT, skóre, priznanie ...

click fraud protection

Stephens College je relatívne prístupná av roku 2016 mala škola mieru prijatia 61%. Študenti s priemerom „B“ a s výsledkami testov v rámci alebo nad rozsahmi zverejnenými nižšie majú dobrú šancu na prijatie. Záujemcovia o štúdium budú musieť prihlásiť prihlášku, prepisy stredných škôl a výsledky zo SAT alebo ACT.

Spoločnosť Stephens, založená v roku 1833, sa vyznačuje tým, že je druhou najstaršou dámskou vysokou školou v krajine (Salem College je najstaršia). Kurikulum Stephens má jadro slobodného umenia, ale škola má tiež pozoruhodné programy v oblasti múzických umení a predprofesionálnych oblastí, ako sú zdravie a podnikanie. Atraktívny kampus s 86 akrami na vysokej škole sa nachádza v Columbia v štáte Missouri, v malom meste, ktoré je tiež domovom Missourská univerzita a Columbia College. Študenti sú na Stephens na prvom mieste a škola sa môže pochváliť 13: 1 pomer študent / fakulta a priemerná veľkosť triedy 13. V atletike Hviezdičky súťažia v Národnej asociácii medziuniverzitnej atletiky (NAIA) v rámci americkej Midwest Conference.

instagram viewer
instagram story viewer