Vysvetlenie pojmu „trójsky kôň“

Na bránach trójskych koní Gréci zanechali obrovský drevený predmet, ktorý vyzeral ako kôň. Niektorí Gréci predstierali, že sa plavia preč, ale v skutočnosti sa plavili mimo dohľadu. Ostatní Gréci čakali vo vnútri brucha dreveného zvieraťa.

Keď videli trójske kone obrovského dreveného koňa a odchádzajúcich gréckych vojsk, mysleli si, že drevený kôň je darom pre bohov, takže väčšina z nich ho chcela odviezť do svojho mesta. Proti rozhodnutiu presunúť trójskeho koňa do mesta oponovala Cassandra, prorokyňa, ktorej osudu sa nikdy neveriť, a Laocoon, ktorý bol spolu so svojimi dvoma synmi zničený morskými hadmi po tom, čo prosil svojich trójskych koní o opustenie trójskeho koňa mimo ich mesto Steny. Trójske kone to považovali za znak toho, že bohovia nemali radi Laocoonovu správu. Okrem toho trójske kone radšej uverili, že keďže Gréci sú preč, dlhá vojna skončila. Mesto otvorilo brány, pustilo koňa a nešťastne oslávilo. Keď trójske kone omdleli alebo zaspali, Gréci vyliezli z brucha trójskeho koňa, otvorili mestské brány a do mesta vniesli zvyšok vojsk. Gréci potom Troy prepustili, zničili a spálili.

instagram viewer

instagram story viewer