Občianska spoločnosť: definícia a teória

Občianska spoločnosť sa vzťahuje na širokú škálu komunít a skupín, ako sú mimovládne organizácie (NGO), odborové zväzy, domorodé skupiny, charitatívne organizácie, náboženské organizácie, profesij...

Čítaj Viac

Čo je majoritárstvo? Definícia a príklady

Majoritarianizmus je tradičná myšlienka alebo filozofia, že početná väčšina danej populácie, niekedy kategorizovaná ako určitá rasa, etnická skupina, sociálna trieda, pohlavie, náboženstvo alebo n...

Čítaj Viac

Masaker v Sand Creek z roku 1864: História a dosah

Masaker v Sand Creek bol násilný incident koncom roku 1864, pri ktorom dobrovoľní vojaci kavalérie, ktorým velil fanatický nenávistník Domorodí Američania, prišiel do tábora a zavraždil viac ako 1...

Čítaj Viac

Whisky Ring: Úplatkársky škandál zo 70. rokov 19. storočia

Whisky Ring bol americký úplatkársky škandál, ktorý sa odohral v rokoch 1871 až 1875 počas predsedníctva Ulysses S. Grant. Škandál zahŕňal sprisahanie medzi liehovarmi a distribútormi whisky s cie...

Čítaj Viac

Škandál Credit Mobilier

Škandál Crédit Mobilier bol rozšírenou podvodnou manipuláciou so zmluvami na výstavbu časti prvého amerického Transkontinentálna železnica vedené v rokoch 1864 až 1867 úradníkmi Union Pacific Rail...

Čítaj Viac

Čo je to procesná spravodlivosť?

Procesná spravodlivosť je myšlienka spravodlivosti v procesoch používaných na riešenie sporov a ako sú ľudia vnímanie férovosti je ovplyvnené nielen výsledkom ich skúseností, ale aj kvalitou ich s...

Čítaj Viac

Čo je to distributívna spravodlivosť?

Distributívna spravodlivosť sa týka spravodlivého rozdelenia zdrojov medzi rôznych členov komunity. Princíp hovorí, že každý človek by mal mať alebo mať prístup k približne rovnakej úrovni materiá...

Čítaj Viac

Čo je kvalifikovaná imunita? Definícia a príklady

Kvalifikovaná imunita je súdne vytvorený právny princíp, ktorý chráni predstaviteľov štátnej správy a samosprávy pred žalobou za ich konanie na civilnom súde. Aplikácia kvalifikovanej imunity bola...

Čítaj Viac

Čo bolo Burrovo sprisahanie?

Burrovo sprisahanie bolo sprisahanie údajne vymyslené Aaron Burr asi v roku 1804, kým ešte bol viceprezident Spojených štátov amerických pod Prezident Thomas Jefferson. Kľúčové poznatky: Burrovo ...

Čítaj Viac

Čo je populizmus? Definícia a príklady

Populizmus je politické hnutie, ktoré sa snaží osloviť „ľud“ tým, že ich presviedča, že iba jeho lídri zastupujú ich a ich obavy, ktoré sú ignorované skutočnými resp. vnímaný ako „elitný establish...

Čítaj Viac

instagram story viewer