Škandál Credit Mobilier

Škandál Crédit Mobilier bol rozšírenou podvodnou manipuláciou so zmluvami na výstavbu časti prvého amerického Transkontinentálna železnica vedené v rokoch 1864 až 1867 úradníkmi Union Pacific Rail...

Čítaj Viac

Masaker v Sand Creek z roku 1864: História a dosah

Masaker v Sand Creek bol násilný incident koncom roku 1864, pri ktorom dobrovoľní vojaci kavalérie, ktorým velil fanatický nenávistník Domorodí Američania, prišiel do tábora a zavraždil viac ako 1...

Čítaj Viac

Občianska spoločnosť: definícia a teória

Občianska spoločnosť sa vzťahuje na širokú škálu komunít a skupín, ako sú mimovládne organizácie (NGO), odborové zväzy, domorodé skupiny, charitatívne organizácie, náboženské organizácie, profesij...

Čítaj Viac

Čo je majoritárstvo? Definícia a príklady

Majoritarianizmus je tradičná myšlienka alebo filozofia, že početná väčšina danej populácie, niekedy kategorizovaná ako určitá rasa, etnická skupina, sociálna trieda, pohlavie, náboženstvo alebo n...

Čítaj Viac

instagram story viewer